ACT 2016 ŞARTNAME

ASOF TÜRKİYE 2016 SPORTİF SAZAN BALIĞI YAKALAMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

ASOF CARP TURKEY 2016

İzin No  : T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’ nün 08.08.2016 tarih, 67852565-140-06-2032  Sayılı İzin yazısı

Tarih: 31 Ağustos – 1, 2, 3, 4 Eylül 2016
Yer: Gölköy Barajı / Bolu
Kura Çekimi Başlama Günü ve Saati: 30 Ağustos 2016 / Salı / 17.00
Yarışma Başlama Günü ve Saati: 31 Ağustos 2016 / Çarşamba / 07.00
Yarışma Bitiş Günü ve Saati: 4 Eylül 2016 / Pazar / 10.00
YARIŞMANIN AMACI
Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) tarafından Bolu – Gölköy Barajı’nda düzenlenecek olan “ASOF 2016 Türkiye Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması” nın amacı sportif olta balıkçılığını tanıtarak, sevdirmek ve gelişmesine katkı verip olta ile balık avlanmayı özendirmektir. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ile yarışmanın yapılacağı tarihlerde yürürlükte bulunan Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ kuralları çerçevesinde yapılacak olan bu yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecektir.
YARIŞMA BİLGİLERİ
ASOF tarafından düzenlenen bu yarışmanın ilanına 04 Ağustos 2016 günü başlanılmış olup ön başvurular 10 Ağustos 2016 günü son bulacaktır. Yapılan ön başvurular sonrasında yarışacak olan 35 takımın belirlenmesi yönteminde ASOF ’a üye olan derneklerin verdikleri referanslar öncelikli olarak dikkate alınacaktır. Organizasyon Komitesi tarafından belirlenen takım sayısı 35 asıl ve 3 yedek takım olmak üzere toplam 38 takımdır. Organizasyon Komitesinin yarışacak takım sayısında değişiklik yapma hakkı vardır.

YARIŞMA KURALLARI
Bu yarışmada, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yönetmeliği, yarışmanın yapılacağı tarihlerde yürürlükte bulunan Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ ile ASOF tarafından aşağıda belirtilen kurallara uyulacaktır.

 1. Yarışma tek bir tür için yapılacak olup, bu tür sazan balığıdır. Diğer türleri (iç sularda ekolojik açıdan zararlı balıklar hariç) yakalayan takımlar, yakaladıkları balıkları suya iade etmezlerse diskalifiye edilecektir. İç sularda ekolojik açıdan zararlı balıkların yakalanması halinde, bu balıklar suya iade edilmeyecek, sektör hakemleri tarafından cinsleri ve adetleri yazılı olarak tespit edildikten sonra, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün yarışma süresince gönderdiği temsilcilere teslim edilecektir. ASOF tarafından Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’ne verilecek tutulan balıkların miktarını ve yarışma istatistiklerini belirtir formda bu bilgilere de yer verilecektir.
 2. Yakalanan balığının hakemler tarafından kayıtlara alınması ve değerlendirmeye girebilmesi için, 40 cm üzerinde olması gerekir. Bu limitin altında olan balıklar değerlendirmeye alınmayacağı gibi hemen suya iade edilmemeleri durumunda da, iadeyi gerçekleştirmeyen takım diskalifiye edilir. Bu maddeden diskalifiye olan takım ve yarışmacıları ASOF tarafından düzenlenecek hiçbir yarışmaya katılamaz.
 3. Yarışmaya katılan takımların, sektörlerinde ateş yakması (mangal hariç), suya far ve her çeşit ışık tutması, diğer takımlara rahatsızlık verecek şekilde yüksek sesle konuşması ve müzik dinlenmesi yasaktır. Yarışmacı takımlar araçlarını suya paralel ( yan ) park edecektir. Takımlar için araç park yeri sektörün arkasında kalan bölgedir. Sektörlerin arkasının arazi koşulları sebebi ile araç park etmeye müsait olmaması halinde durumu sektör hakemine bildirmek kaydı ile farklı bir yere park edebilirler. Bu kurallara uymayan takımlara önce sarı kart gösterilecek, ihlalin – ihlallerin devamı halinde kırmızı kart gösterilerek diskalifiye edileceklerdir.
 4. Yakalanan balık keçelendikten sonra doğrudan ıslak sazan matına yatırılacak, ağzındaki olta düzeneği hakem gözetiminde çıkartılacaktır. Yakalanan balığın ve takımın fotoğraf ve video çekimi sektörden sorumlu hakemler ve düzenleme komitesi tarafından görevlendirilen kişilerce yapılacaktır. Ayrıca her takım kendi çekimini yapmakta serbesttir.A3 boyutunda hazırlanan Ek 1 deki fotoğraf kartı yarışma öncesinde takım kaptanlarına dağıtılacaktır. Yakalanan her balığın ölçüm ve tartım işlemi bittikten sonra, bu bilgiler hakemler tarafından fotoğraf kartına yazılacak, takımda yer alan yarışmacılar ile yakaladıkları balık bu karttaki bilgiler okunacak şekilde, sektörden sorumlu hakemler ve düzenleme komitesi tarafından görevlendirilen kişilerce, fotoğrafı çekilmek suretiyle kayıt altına alınacaktır.  Fotoğrafla kayıt altına alınmayan balıklar masa hakemlerince değerlendirilmeyecektir.Yakalanan tüm balıklar (iç sularda ekolojik açıdan zararlı balıklar hariç) suya iade edileceğinden görsel çekimler hızlı bir şekilde ve balığa zarar vermeden yapılmalıdır. Suya iade edilecek balıklarda yaşam belirtisi olumsuzsa ve buna da yarışmacı takım sebep olduysa o balık yarışma dışı bırakılacaktır. Bu durumun birden fazla tekrarı halinde takım diskalifiye edilecektir.
 5. Takımların yarışması için ayrılan suya, 10 metre cepheli ve iki sektör arası 40 metre olan alanda yarışmacıların, hakemlerin ve organizasyon komitesi tarafından görevlendirilenler ile basın mensuplarının dışında kimse bulunamaz. Sektör yerleşim planı Ek 2 de mevcut olup ne şekilde kimler tarafından kullanılabileceği detaylıca belirtilmiştir.
 6. Balığı yakalamak, oltaların atılıp çekilmesi ve Ek 2 de müsaade edilen alanda kepçelenen balığın ölçme ve tartım işlemi, suya 10 metrelik cephesi olan sektörlerde yapılacaktır. Yemleme ve olta bırakma / olta atma mesafesi 250 metre ile sınırlı olup, 10 metre cepheli sektörlerin 270 metre açığında takımların yemleme ve olta bırakma / olta atma mesafesi ile hizalarını gösterir birer şamandıra olacaktır.
 7. Yarışmacılar yakaladığı balığı kepçelemek ve ölçümü yapılan balığı suya iade etmek için suya girebilirler. Balığın kıyıya çıkartılması esnasında oltayı çeken yarışmacının, takıma ayrılan 10 metrelik sektörün dışına çıkmaması, balığı kepçeleyen yarışmacının da takıma ayrılan 10 metrelik sektör ile sektörün sağında ve solunda bulunan 40’ ar metrelik alanı (toplam 90 metre) kullanarak yan tarafındaki takımlara ayrılan 10 metrelik sektör alanına girmemesi gerekmektedir. Ek 2 de bulunan sektör yerleşim planında görsel anlatım mevcuttur.Yakalanan balık kıyıya çıkartılırken diğer takımların kullandığı malzemelere takılması, karışması kural ihlali sayıldığından, yakalanan balık değerlendirmeye alınmaz. Bu durum sırasında gelişebilecek zararlardan ve diğer takımların malzemelerine verilen maddi hasarlardan ASOF sorumlu değildir.
 8. Takımlar, biri takım kaptanı olmak üzere en az 2, en çok 4 yarışmacıdan oluşur. Takımların yarışmaya başlayabilmesi ve devam edebilmesi için kuralarını çekmiş ve en az iki yarışmacısı ile sektöründe hazır olması gerekir.
 9. Takımlar, zorunlu sebeplerle sektör hakemlerine bilgi vererek yarışmayı bırakıp sektörlerinden ayrılırlarsa, o ana kadar tuttukları balıklar ile değerlendirmeye alınırlar ve tekrar yarışmaya devam edemezler. Hakemlerin bilgisi ve izni olmadan, sektörlerini terk ederek yarışmayı bırakan takımların yakaladıkları balıklar değerlendirmeye alınmaz ve o takım diskalifiye edilir. Takım üyeleri sadece mecburi ihtiyaçlarını karşılamak için hakemlerin bilgisi dâhilinde ve en az bir yarışmacının sektörde kalması şartı ile sektörlerini terk edebilirler.
 10. Her takım, en fazla 4 set olta (4 adet makine ve 4 adet kamış) ile avlanabilir ve bu setler için istediği kadar yedek malzeme (kamış, makine, misina, iğne, kurşun ve diğer malzemeler ) bulundurabilir. Yemleme roketi ve marker için kullanılacak makine – kamış setleri 4’lü set tanımının dışında tutulmaktadır. Her takım kendi kullanacağı kepçe ve sazan matını da yanında bulundurmak zorundadır.
 11. Bu yarışmada 1 iğneli dip olta takımı kullanılmasına ve yeminde iğne dışında kalacak şekilde saçlı montaj olmasına müsaade edilecek olup, diğer düzeneklerin kullanılması yasaktır. Yarışmacıların malzemeleri, yemleri ve oltaları yarışma süresince (oltalar su içinde olsa dahi) hakemler tarafından denetlenebilir. Canlı veya ölü yem ya da boncuk ve benzeri sert malzemelerin kullanımı yasak olup takımlar yarışma boyunca 25kg’dan fazla yem kullanamazlar. Bu maddeye uymayan takımlar sarı kartla ikaz edilmeksizin direk diskalifiye edilecektir. Bu maddeden diskalifiye olan takım ve yarışmacıları ASOF tarafından düzenlenecek hiçbir yarışmaya katılamaz.
 12. Takımlarda sabit kurşun değil, balık yakalandığında takımın kopma ihtimaline karşı, balığın kendisini kurşundan kurtarabileceği düzenekler kullanılmak zorundadır. (Safety lead clip vb, in-line kurulumlar vb.)
 13. Takımlar yarışma boyunca, yüzeyi suda çözünmeyen metal ya da sentetik malzemelerle kaplanmış kurşun kullanabilirler. Kuruşunun ağır metal kirlenmesine sebep olması ve suda çözünmesi sebebi ile çıplak kurşun kullanılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Çıplak kurşun kullanan takımlar diskalifiye edilecektir.
 14. Kıyıdan atış yapacak takımların atış sırasında kopmayı önleyen shock leader ( anti-shock atış misinası ) kullanması zorunludur.
 15. Yemleme yapmak için, elektrik motorlu ya da kürekli şişme bot, uzaktan kumandalı yemleme botu, sapan, roket, fırlatma çubuğu ve suda eriyen yem torbaları gibi araçlar kullanılabilir. Elektrik motorlu ya da kürekli şişme bot ve uzaktan kumandalı yemleme botları ile olta bırakmak serbesttir. Yemleme, sabah 06:00 – 09.00 saatleri arasında ve akşam 17.00 – 19.30 saatleri arasında yapılacak olup yemleme saatleri yarışma direktörünün alacağı kararlar doğrultusunda serbest bırakılabilir, kısıtlanabilir ya da değiştirilebilir. Akşam 19.30 ile sabah 06:00 saatleri arasında hiçbir şekilde yemleme yapılamaz. Akşam 19.30 ile sabah 06:00 saatleri arasında hakemlerin gözetiminde balık almak için elektrik motorlu ya da kürekli şişme botla suya girilebilir. Bu esnada sadece balık alınan oltanın yemleri tazelenebilir. Olta bırakıldıktan sonra derhal kıyıya dönülmelidir. Bu kuralların dışına çıkılması, sarı kart ile ikaz edilmeksizin diskalifiye nedenidir.
 16. Kıyıdan olta atacak ve yemleme yapacak takımlar kendilerine ayrılan 10 metrelik sektör içerisinden gerekirse suya girerek kıyıya dik atış yapmak zorundadırlar.
 17. Üç ya da dört yarışmacısı olan takımlarda yemleme yapmak, olta bırakmak ve yakalanan balığı kepçeleyip kıyıya almak için, suya açılan elektrik motorlu ya da kürekli şişme botta, en fazla iki yarışmacıya izin verilir. İki yarışmacısı olan takımlarda, oltalar suda ise yemleme yapmak, olta bırakmak veya yakalanan balığı kepçeleyip kıyıya almak için, suya açılan elektrik motorlu ya da kürekli şişme botta sadece bir yarışmacıya izin verilir. (Oltaların suda olması halinde, her an balık yakalanma ihtimalini göz önünde bulundurularak oltaların başında bir yarışmacı bulunmak zorundadır.)Şişme botlar standartlara uygun olmalıdır. Bu uygunluk yarışmacıların kendi sorumluluğundadır. Gerekli görüldüğü durumlarda hakemler yarışmacıların uygunsuz şişme botlar ile suya açılmasına izin vermeyebilir. Botların taşıma kapasitesine uyulmalıdır.
 18. Şişme botla yemleme yapacak ve olta bırakacak yarışmacıların kendi ağırlıklarına uygun can yeleği giymesi ve acil durumlar için düdük bulundurması zorunlu olup, kasık çizmesi ve boy çizmesi giyerek şişme bot ile suya açılmak yasaktır. Bot ile açılacak yarışmacı/yarışmacıların can yeleklerini güvenli bir şekilde giyerek emniyet klipslerini dikkatlice yerleştirmeleri/sıkılamaları zorunludur. Her yarışmacı ve takım kendi can güvenliğinden sorumludur. Can yeleği olmadan şişme bot ile suya açılmak diskalifiye nedenidir. Yarışma direktörü ve sektör hakemlerinin uygun görmediği hallerde, aşırı yağmurlu ve rüzgârlı durumlarda şişme botla ve uzaktan kumandalı yemleme botları ile yemleme yapılamaz olta bırakılamaz.
 19. Yarışma bitimi olan saat 10.00 dan önce oltaya gelen balık yarışma bitiminde halen kepçelenemediyse, mücadele halinde olan takım ya da takımlara yarışma bitiminden itibaren 30 dakika ek süre verilir. Bu süre kesinlikle uzatılmaz. Yarışma bitiminden itibaren 30 dakika içinde balık kepçelenmelidir. Bu süre dışında kepçelenen balık değerlendirmeye alınmaz.
 20. Takımlar elektrik motorlu ya da kürekli şişme bottaki yarışmacıları ile haberleşmek için telsiz kullanabilirler. Bağırarak haberleşmek sarı kart ile cezalandırılır. Bu davranışın tekrarı halinde takım kırmızı kart ile diskalifiye edilir.
 21. 10 metrelik sınırlı sektör alanının arkasına kamplarını kuran takımlar yarışma başlangıcı olan 31 Ağustos 2016 Çarşamba sabahı saat 07.00 den önce sınırlı sektör alanına girmeyecekler ve malzemelerini de bu sınırlı sektör alanına sokmayacaklardır. Ayrıca hiçbir yarışmacı ve takım saat 07.00 den önce suya girmeyecek ve herhangi bir malzemelerini suya sokmayacaklardır.( Yemleme botu, Şişme bot, marker, olta, kamış vb. )
 22. Yarışmacılardan her hangi birisi bir diğer yarışmacıya, hakemlere, yarışma direktörüne, organizasyonda görev alan ve organizasyon komitesinin yetkilendirdiği her hangi bir görevliye sözel ya da fiziksel sataşmada bulunması durumunda o yarışmacının yarıştığı takım yarışmadan diskalifiye edilir. Bu maddeden diskalifiye olan takım ve yarışmacıları ASOF tarafından düzenlenecek hiçbir yarışmaya katılamaz.

  DİĞER HUSUSLAR

  Her takım ve yarışmacısı 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yönetmeliği, yarışmanın yapılacağı tarihlerde yürürlükte bulunan Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ ile ASOF tarafından belirlenmiş, burada açıkça belirtilmiş kurallara uyacağını yarışmaya katıldığı andan itibaren kabul etmiş sayılır. Yarışma öncesinde tüm yarışmacılara yarışma sözleşmesi imzalatılacak olup yarışma sözleşmesini imzalamayan yarışmacılar yarışmaya katılamazlar. ASOF ’un bu yarışma için belirtilen tüm kurallarda ve ödüllerde değişiklik yapma hakkı vardır ve saklıdır.
  Sektörlerin uzağında, takımları rahatsız etmeden misafirlerin ve yarışmacıların birbirleriyle tanışmaları ve kaynaşmaları için oluşturulacak alanda kayıt masasının yanı sıra gıda malzemelerinin korunması için buzdolabı mevcut olacak ayrıca çay, su ve benzeri ihtiyaçlar karşılanabilecektir. Bu alanda ASOF tarafından sürekli olarak görevli bulundurulacaktır.Sektörlerine yerleşen takımlar gerek sektörlerindeki olası çöpleri gerekse su yüzeyindeki çöpleri temizlemek ve görüntü kirliliği yaratacak her türlü çöp vb. malzemeyi toplayarak ortadan kaldırmak ile mükelleftir. Yarışma sonunda tüm takımlar çöplerini toplayarak yol kenarında bulunan çöp bidonlarına bırakmak zorundadır.

GÖREVLİLER, HAKEMLER ve TELİF HAKLARI

 1. Yarışma, ASOF Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmiş düzenleme komisyonu, yarışma direktörü, sektör hakemleri ve masa hakemlerinin idaresinde olacaktır. ASOF tarafından görevlendirilmiş kişiler organizasyonun düzenli yürütülmesi için takımların ve hakemlerin ihtiyaçları ile ilgilenen kişilerdir. Görevlerini layıkıyla yerine getirebilmeleri için düzenleme komisyonu uygun gördüğü hallerde görevli sayısında, yetkilerinde ve yerlerinde değişiklik yapabilir.
 2. Organizasyon Düzenleme Komisyonu: Organizasyonun tamamından sorumludur.
 3. Yarışma Direktörü: Sektör hakemleri ve masa hakemlerinin çalışmalarından ve tüm hakem heyetinin organize edilmesinden sorumludur.
 4. Sektör Hakemleri: En az 2 kişiden oluşur. Kamp alanları ve çadırları sorumlu oldukları sektörlerin arkasında ki uygun alandadır. Sektör hakemlerinde tartım torbası, video ve fotoğraf kaydedici cihaz, metre ve elektronik terazi olacaktır. Yakalanan balık önce yarışmacıya ait ıslak mat üzerine yatırılarak boyu ölçülecek, daha sonra hakem heyetindeki ıslatılmış tartım torbası ile tartılacak ve en son boş tartım torbasının darası alınarak balığın kilosundan düşülecek, tüm bu bilgiler tutanaklara imza karşılığı kaydedilecektir. İmzalı tutanağın bir kopyası kendilerinde kalmak kaydı ile bir kopyasını takım kaptanına, bir kopyasını da masa hakemlerine vermekle sorumludurlar.
 5. Masa Hakemleri: Sektörlerden sorumlu hakemler tarafından kendilerine ulaştırılan bilgilerin kayıt altına alınıp, tüm yarışmacı takımlara gün içinde en az 1 defa bilgi verilmesinden. Organizasyon komisyonunun yazılı ve görsel basınla paylaşacağı, yarışma sonunda ilan edilecek yarışma istatistiklerinin hazırlanmasından sorumludur.
 6. Yarışmanın tüm yazılı ve görsel hakkı ile gelir getirici çalışmaları, raporları ASOF ’a aittir. Yapılan TV. çekimlerinden, fotoğraflardan, raporlardan, makalelerden ve kitaplardan yarışmacılar, dernekler ve üçüncü kişiler hiçbir telif hakkı talep edemezler. Bu yarışmaya katılan herkes istendiğinde elindeki video, resim ve yazılı belgelerin birer kopyasını ASOF ’a vermeyi kabul etmiş sayılır.

YARIŞMA İKİ KATEGORİDE YAPILACAKTIR

 1. Kategori ( EN BÜYÜK BALIK ) : En ağır balığı yakalamak için yarışılacak olup değerlendirme tek bir balık üzerinden yapılacak ve en ağır balığı yakalayan takıma ödül verilecektir.
 2. Kategori ( EN ÇOK BALIK ) : Takımların yakaladıkları değerlendirmeye giren tüm balıkların toplam ağırlığı üzerinden yapılacak ve ilk 3’e giren takımlara ödül verilecektir.

DEĞERLENDİRME

1.Kategori ( EN BÜYÜK BALIK ) : Değerlendirme sırasında ağırlık belirleyici olacağından aynı ağırlıkta balık tutulması halinde balıkların boyları belirleyici olacaktır. Eşitliğin devamı halinde ise bayan yarışmacısı bulunan takım, eğer bayan yarışmacı yok ise de, yaş ortalaması en genç olan takıma öncelik verilecektir.

2.Kategori ( EN ÇOK BALIK ) : Değerlendirme sırasında yakalanan balıkların toplam ağırlığı belirleyici olacağından yakalanan balıkların toplam ağırlığının aynı olması halinde, adet belirleyici olacaktır. Eşitliğin devamı halinde ise bayan yarışmacısı bulunan takım, eğer bayan yarışmacı yok ise de, yaş ortalaması en genç olan takıma öncelik verilecektir.
Yarışacak takımlar yakaladıkları tüm balıklar ile aynı anda her iki kategoride de dereceye girebilir.

ÖDÜLLER
1. Kategori: Değerlendirme sonucu 1.’inci olan takımdaki yarışmacılara 5.000-TL ( Beşbin Türk Lirası ) olan para ödülü eşit şekilde bölüştürülerek verilirken, takımın her bir yarışmacısına ASOF tarafından yaptırılmış özel kupa, madalya ile birlikte sponsorlar tarafından sağlanan çeşitli malzemeler ve alışveriş çekleri hediye olarak verilecektir.
2. Kategori: Değerlendirme sonucu 1.’inci olan takımdaki yarışmacılara 5.000-TL ( Beşbin Türk Lirası ) olan para ödülü eşit şekilde bölüştürülerek verilirken, 2.’inci olan takımın yarışmacılarına 3.000-TL (Üçbin Türk Lirası ) olan para ödülü eşit şekilde bölüştürülecek, 3.’üncü olan takımın yarışmacılarına ise 2.000-TL (İkibin Türk Lirası ) olan para ödülü eşit şekilde bölüştürülerek verilecektir.

Ayrıca, 1’inci, 2’inci ve 3’üncü olan takımların her bir yarışmacısına, ASOF tarafından yaptırılmış özel kupa, madalya ile birlikte sponsorlar tarafından sağlanan çeşitli malzemeler ve alışveriş çekleri hediye olarak verilecektir.

Ayrıca yarışmanın ilk balığını ve son balığını yakalayan takımlara, günün en büyük ve en çok balığını yakalayan takımlara, limitler dâhilindeki en küçük balığı yakalayan takımlar ile bayan ve en genç yarışmacılara da sponsorlar tarafından çeşitli malzemeler ve alışveriş çekleri hediye olarak verilecektir.

KURA ÇEKİMİ
31 Ağustos 2016 Çarşamba günü saat 07.00’de başlayacak olan bu yarışmanın kura çekimi 30 Ağustos 2016 Salı günü akşamı 17.00’de başlayacak ve aşağıda açıklandığı gibi Sıra Belirleme Kurası ve Sektör Belirleme Kurası olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. Her takım kura çekimine kendisi katılmak zorunda olup başka bir takıma vekâlet ve yetki veremezler.
Sıra Belirleme Kurası (17.00 – 17.20)
30 Ağustos 2016 Salı günü saat 17.00’de yarışma alanında hazır bulunan takımlar, takımın sektör belirleme kurasına hangi sırada katılacağını belirlemek üzere kuralarını saat 17.20’e kadar çekerler.
Sektör Belirleme Kurası (17.20 – 17.45)
Sıra Belirleme Kurasına katılmış ve kurasını çekmiş takım, Sektör Belirleme Kurasını çekmek için 17.20’den itibaren sıranın kendisine gelmesini bekler, sırası gelince kurasını çeker ve hangi sektörde yarışacağını belirler. Sıra belirleme kurasına katılamayan takımlar yarışma alanına geliş sıralarına göre doğrudan sektör belirleme kurasını çekerler ve sıra belirleme kurasını daha önce çekmiş takımların, sektör belirleme kura çekim işleri bitmeden buradaki kuraya katılamazlar. Salı günü kura çekme işlemlerinden sonra 20:00’ de takımlar toplantısı yapılacaktır. Toplantı tüm yarışmacılara açık olup toplantıya alanda bulunan her takımın kaptanının katılımı zorunludur.

PROGRAM
31 Ağustos – 1, 2, 3 Eylül 2016 / Çarşamba – Perşembe – Cuma – Cumartesi
Organizasyona gelen misafirler için organizasyon komitesi, hakemler ve yarışmacılar ile sohbet edebilecekleri bir alan oluşturulacak. Bu alanda ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri su, çay, tuvalet ve büfe mevcuttur. Organizasyon alanına gelen misafirlerin, takımların sektörlerine girmeleri kesinlikle yasaktır. Yarışma alanına ulaşım, kamp ve yemek ihtiyaçlarını takımlar kendileri karşılayacak olup ekmek ve su gibi ihtiyaçları ASOF tarafından karşılanacaktır. Ayrıca etkinlik alanında bozulabilecek gıdalar için soğutucu olacaktır.
4 Eylül 2016 / Pazar
Yarışmanın sona ereceği zaman olan saat 10.00′ dan sonra yarışma boyunca tutulan balıkların raporları masa hakemleri tarafından incelenerek dereceye giren takımlar ile yakaladıkları balıkların ağırlıkları, boyları ve adetleri ilan edildiği gibi verilecek ödüllerin hazırlığı yapılacaktır.
Günün sonunda yapılacak ödül töreni ile yarışmada başarılı olarak dereceye giren takımlara hak ettikleri ödüller verilirken, günün ölümsüzleştirilmesi adına da fotoğraflar ve videolar çekilecektir.

ASOF tarafından düzenlenen bu yarışma, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’ nün 08.08.2016 tarih, 67852565-140-06-2032 Sayılı izni ile gerçekleşmekte olup, yarışma için belirlenen alanda Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ hükümleri gereği yarışma süresince yarışmacılar dışındakilerin avcılık yapması yasaktır.

Bu yarışmanın hazırlıkları esnasında desteklerini bizlerden esirgemeyen ilgili tüm kurum, kuruluş ve kişiler ile doğa aşığı amatör ve sportif olta balıkçısı dostlarımıza teşekkürü borç biliriz.
Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu

ASOF Yönetim Kurulu

İrtibat:

0533 810 38 58

0533 129 71 91

EK-01

EK-2

Bu Sayfayı Paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir