ACT 2020 ŞARTNAME

ASOF TÜRKİYE 2020 SPORTİF SAZAN BALIĞI YAKALAMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Tarih: 5-6-7-8-9-10 Ekim 2020

Yer: Gölköy Baraj Gölü / Bolu

Kura Çekimi Başlama Günü ve Saati: 5 Ekim 2020 / Pazartesi / 10.00

Yarışma Başlama Günü ve Saati:5 Ekim 2020 / Pazartesi / 13.00

Yarışma Bitiş Günü ve Saati: 10 Ekim 2020 / Cumartesi / 10.00

Ödül Töreni: 10 Ekim 2020 / Cumartesi / 12.00

YARIŞMANIN AMACI

Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) tarafından Bolu – Gölköy Baraj Gölü’nde düzenlenecek olan “ASOF TÜRKİYE 2020 Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması” nın amacı sportif olta balıkçılığını tanıtarak, sevdirmek ve gelişmesine katkı verip olta ile balık avlanmayı özendirmektir.

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ile yarışmanın yapılacağı tarihlerde yürürlükte bulunan Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ kuralları çerçevesinde yapılacak olan bu yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecektir.

YARIŞMA BİLGİLERİ

ASOF tarafından düzenlenen bu yarışmaya yapılan ön başvurular sonrasında yarışacak olan takımların belirlenmesi yönteminde ASOF ’a üye olan derneklerin verdikleri referanslarve Federasyonlardan Lisanslı Sporcuların olduğu takımlaröncelikli olarak dikkate alınacaktır. Organizasyon Komitesi tarafından belirlenen takım sayısı en fazla 27 asil ve 3 yedek takım olmak üzere toplam 30 takımdır.Organizasyon Komitesinin yarışacak takım sayısında değişiklik yapma hakkı vardır.

YARIŞMA KURALLARI

Bu yarışmada, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yönetmeliği, yarışmanın yapılacağı tarihlerde yürürlükte bulunan Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ ile ASOF tarafından aşağıda belirtilen kurallara uyulacaktır.

Yarışma tek bir tür için yapılacak olup, bu tür sazan balığıdır. Diğer türleri (iç sularda ekolojik açıdan zararlı balıklar hariç) yakalayan takımlar, yakaladıkları balıkları suya iade etmezlerse diskalifiye edilecektir. İç sularda ekolojik açıdan zararlı balıkların yakalanması halinde, bu balıklar suya iade edilmeyecek, merkez hakem tarafından cinsleri ve adetleri yazılı olarak tespit edildikten sonra, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yarışma süresince gönderdiği temsilcilere teslim edilecektir. ASOF tarafından Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’ne verilecek olan tutulan balıkların miktarını ve yarışma istatistiklerini belirtir formda bu bilgilere de yer verilecektir.

– Yakalanan balığının merkez hakem tarafından kayıtlara alınması ve değerlendirmeye girebilmesi için, 40 cm üzerinde olması gerekir. Bu limitin altında olan balıklar değerlendirmeye alınmayacağı gibi hemen suya iade edilmemeleri durumunda da iadeyi gerçekleştirmeyen takım diskalifiye edilir. Bu maddeden diskalifiye olan takım ve yarışmacıları ASOF tarafından düzenlenecek hiçbir yarışmaya katılamaz.

 Yarışmaya katılan takımların, sektörlerinde ateş yakması (mangal hariç), suya far ve her çeşit ışık tutması, diğer takımlara rahatsızlık verecek şekilde yüksek sesle konuşması ve müzik dinlenmesi yasaktır.

 Yarışmacı takımlar araçlarını suya paralel ( yan ) park edecektir. Takımlar için araç park yeri sektörün arkasında kalan bölgedir. Sektörlerin arkasının arazi koşulları sebebi ile araç park etmeye müsait olmaması halinde durumu yarışma direktörüne bildirmek kaydı ile farklı bir yere park edebilirler. Bu kurallara uymayan takımlara önce sarı kart gösterilecek, ihlalin – ihlallerin devamı halinde kırmızı kart gösterilerek diskalifiye edileceklerdir.

 Her yarışmacı takımda en az 2 adet balığa zarar vermeyecek malzemeden imal edilmiş  (metal içermeyecek) livar bulundurma mecburiyeti vardır. Yakalanan balık kepçeye alındıktan sonra doğrudan ıslak sazan matına yatırılacak ve livara alınacaktır. Yarışmacı veya müşahit balığın yakalandığını merkez hakeme bildirecektir. Yakalanan balığın ölçüm ve tartımı ile balığın ve takımın fotoğraf ve video çekimi merkez hakemi veya merkez hakem tarafından görevlendirilen kişilerce yapılacaktır. Ayrıca her takım kendi çekimini yapmakta serbesttir. Yakalanan her balığın ölçüm ve tartım işlemi bittikten sonra, bu bilgiler A3 boyutunda hazırlanan fotoğraf kartına yazılacak, takımda yer alan yarışmacılar ile yakaladıkları balık bu karttaki bilgiler okunacak şekilde fotoğrafı çekilmek suretiyle kayıt altına alınacaktır. Fotoğrafla kayıt altına alınmayan balıklar kesinlikle değerlendirilmeyecektir.

Yakalanan tüm balıklar (iç sularda ekolojik açıdan zararlı balıklar hariç) suya iade edileceğinden görsel çekimler hızlı bir şekilde ve balığa zarar vermeden yapılmalıdır. Suya iade edilecek balıklarda yaşam belirtisi olumsuzsa ve buna da yarışmacı takım sebep olduysa o balık yarışma dışı bırakılacaktır. Bu durumun birden fazla tekrarı halinde takım diskalifiye edilecektir.

 Takımların yarışması için ayrılan suya, 10 metre cepheli ve iki sektör arası 50 metre olan alanda yarışmacıların, hakemlerin ve organizasyon komitesi tarafından görevlendirilenler ile basın mensuplarının dışında kimse bulunamaz. Sektör yerleşim planı Ek 2 de mevcut olup ne şekilde kimler tarafından kullanılabileceği detaylıca belirtilmiştir.

– Balığı yakalamak, oltaların atılıp çekilmesi ve Ek 2 de müsaade edilen alanda kepçeye alınan balığın ölçme ve tartım işlemi, suya 10 metrelik cephesi olan sektörlerde yapılacaktır.

– Yemleme ve olta bırakma / olta atma mesafesi 300 metre ile sınırlı olup, 10 metre cepheli sektörlerin 320 metre açığında takımların yemleme ve olta bırakma / olta atma mesafesi ile hizalarını gösterir birer şamandıra olacaktır. Takımlar kendilerine ayrılmış saha içinde tek renk ışık saçan ve sabit şekilde yanan işaret şamandırası kullanabilirler.

 Yarışmacılar yakaladığı balığı kepçelemek ve ölçümü yapılan balığı suya iade etmek için suya girebilirler. Balığın kıyıya çıkartılması esnasında oltayı çeken yarışmacının, takıma ayrılan 10 metrelik sektörün dışına çıkmaması, balığı kepçeleyen yarışmacının da takıma ayrılan 10 metrelik sektör ile sektörün sağında ve solunda bulunan 50’ şer metrelik alanı kullanarak yan tarafındaki takımlara ayrılan 10 metrelik sektör alanına girmemesi gerekmektedir. Ek 2 de bulunan sektör yerleşim planında görsel anlatım mevcuttur.

 Yakalanan balık kıyıya çıkartılırken diğer takımların kullandığı malzemelere takılarak ya da karışarak diğer takımlara ait oltaların düzeninin bozulması kural ihlali sayıldığından yakalanan balık değerlendirmeye alınmaz. Bu durum sırasında gelişebilecek zararlardan ve diğer takımların malzemelerine verilen maddi hasarlardan ASOF sorumlu değildir.

 Takımlar, biri takım kaptanı olmak üzere en az 3, en çok 4 yarışmacıdan oluşur. Takımların yarışmaya başlayabilmesi, devam edebilmesi için kuralarını çekmiş ve yarışma süresince en az üç yarışmacısı ile sektöründe hazır olması gerekir.

 Takımlar, zorunlu sebeplerle Yarışma Direktörüne bilgi vererek yarışmayı bırakıp sektörlerinden ayrılırlarsa, o ana kadar tuttukları balıklar ile değerlendirmeye alınırlar ve tekrar yarışmaya devam edemezler. Yarışma Direktörünün bilgisi ve izni olmadan, sektörlerini terk ederek yarışmayı bırakan takımların yakaladıkları balıklar değerlendirmeye alınmaz ve o takım diskalifiye edilir. Takım üyeleri sadece mecburi ihtiyaçlarını karşılamak için hakemlerin bilgisi dâhilinde ve en az bir yarışmacının sektörde kalması şartı ile sektörlerini terk edebilirler.

 Her takım, en fazla 4 set olta (4 adet makine ve 4 adet kamış) ile avlanabilir ve bu setler için istediği kadar yedek malzeme (kamış, makine, misina, iğne, kurşun ve diğer malzemeler ) bulundurabilir. Yemleme roketi ve marker için kullanılacak makine – kamış setleri 4’lü set tanımının dışında tutulmaktadır. Her takım kendi kullanacağı kepçe ve sazan matını da yanında bulundurmak zorundadır. Değerlendirmeye alınacak balığın takımlara ait bu 4 olta setinden birisi ile yakalanmış olması gerekmektedir.

– Bu yarışmada 1 iğneli dip olta takımı kullanılmasına ve yeminde iğne dışında kalacak şekilde saçlı montaj olmasına müsaade edilecek olup, diğer düzeneklerin kullanılması yasaktır. Yarışmacıların malzemeleri, yemleri ve oltaları yarışma süresince (oltalar su içinde olsa dahi) hakemler tarafından denetlenebilir.

– Canlı veya ölü yem ya da boncuk ve benzeri sert malzemelerin kullanımı yasak olup takımlar yarışma boyunca 25 kg’dan fazla yem kullanamazlar. Kenevir, Mısır, Nohut, Buğday vb. tahılların ve tohumların kuru olarak kullanılması yasak olup ancak haşlanmış veya suda yumuşatılmış şekilde kullanılabilir. Bu maddeye uymayan takımlar sarı kartla ikaz edilmeksizin direk diskalifiye edilecektir. Bu maddeden diskalifiye olan takım ve yarışmacıları ASOF tarafından düzenlenecek hiçbir yarışmaya katılamaz.

 Takımlarda sabit kurşun değil, balık yakalandığında takımın kopma ihtimaline karşı, balığın kendisini kurşundan kurtarabileceği düzenekler kullanılmak zorundadır. (Safetyleadclip vb.)

– Takımlar yarışma boyunca, yüzeyi suda çözünmeyen metal ya da sentetik malzemelerle kaplanmış kurşun kullanabilirler. Kuruşunun ağır metal kirlenmesine sebep olması ve suda çözünmesi sebebi ile çıplak kurşun kullanılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Çıplak kurşun kullanan takımlar diskalifiye edilecektir.

– Kıyıdan atış yapacak takımların atış sırasında kopmayı önleyen shockleader ( anti-shock atış misinası ) kullanması zorunludur.

– Yemleme yapmak için, elektrik motorlu ya da kürekli şişme bot, uzaktan kumandalı yemleme botu, sapan, roket, fırlatma çubuğu ve suda eriyen yem torbaları gibi araçlar kullanılabilir. Elektrik motorlu ya da kürekli şişme bot ve uzaktan kumandalı yemleme botları ile olta bırakmak serbesttir. Yemleme diğer yarışmacıları rahatsız etmeyecek şekilde gün boyu yapılabilir. Havanın kararması ve aydınlanması arasında yemleme yapılamaz. Gün batımından sonra yakalanan balık olursa, balığı almak için elektrik motorlu ya da kürekli şişme botla suya girilebilir. Bu esnada sadece balık alınan oltanın yemleri tazelenebilir ve yemleme yapılabilir. Olta bırakıldıktan sonra derhal kıyıya dönülmelidir. Bu kuralların dışına çıkılması, sarı kart ile ikaz edilmeksizin diskalifiye nedenidir.

 Kıyıdan olta atacak ve yemleme yapacak takımlar kendilerine ayrılan 10 metrelik sektör içerisinden gerekirse suya girerek kıyıya dik atış yapmak zorundadırlar.

Takımlarda yemleme yapmak, olta bırakmak ve yakalanan balığı kepçeleyip kıyıya almak için, suya açılan elektrik motorlu ya da kürekli şişme botta, en fazla iki yarışmacıya izin verilir. Şişme botlar standartlara uygun olmalıdır. Bu uygunluk yarışmacıların kendi sorumluluğundadır. Gerekli görüldüğü durumlarda hakemler yarışmacıların uygunsuz şişme botlar ile suya açılmasına izin vermeyebilir. Botların taşıma kapasitesine uyulmalıdır.

– Şişme botla yemleme yapacak ve olta bırakacak yarışmacıların kendi ağırlıklarına uygun can yeleği (CE Belgeli) giymesi ve acil durumlar için düdük bulundurması zorunlu olup, kasık çizmesi ve boy çizmesi giyerek şişme bot ile suya açılmak yasaktır. Bot ile açılacak yarışmacı/yarışmacıların can yeleklerini güvenli bir şekilde giyerek emniyet klipslerini dikkatlice yerleştirmeleri/sıkılamaları zorunludur. Her yarışmacı ve takım kendi can güvenliğinden sorumludur. Can yeleği olmadan şişme bot ile suya açılmak diskalifiye nedeni olup çan yeleği giymeden suya açılan yarışmacı diskalifiye edilir. Yarışma direktörü ve sektör hakemlerinin uygun görmediği hallerde, aşırı yağmurlu sisli ve rüzgârlı durumlarda şişme botla ve uzaktan kumandalı yemleme botları ile yemleme yapılamaz olta bırakılamaz.

– Yarışma bitimi olan saat 10.00’ dan önce oltaya gelen balık yarışma bitiminde halen kepçeye alınmadıysa, mücadele halinde olan takım ya da takımlara yarışma bitiminden itibaren 30 dakika ek süre verilir. Bu süre kesinlikle uzatılmaz. Yarışma bitiminden itibaren 30 dakika içinde balık kepçeye alınmalıdır. Bu süre dışında kepçelenen balık değerlendirmeye alınmaz.

– Takımlar elektrik motorlu ya da kürekli şişme bottaki yarışmacıları ile haberleşmek için telsiz kullanabilirler. Bağırarak haberleşmek sarı kart ile cezalandırılır. Bu davranışın tekrarı halinde takım kırmızı kart ile diskalifiye edilir.

– 5 Ekim 2020 günü 10.00’da çekilen kura sonrasında sektörlerine giden takımlar 10 metrelik sınırlı sektör alanının arkasına kamplarını kurarak malzemelerini de bu alana yerleştirerek, ekipmanlarını hazırlayıp yarışmanın başlama saati olan 13.00’ü beklerler. Yarışma 5 Ekim 2020Pazartesi günü 13.00’de başlayacak olup yarışma başlama saatinden önce olta takımlarını göle bırakmak, zemin etüdü, marker çalışması ve yemleme yapmak diskalifiye nedendir.

 Yarışmacılardan her hangi birisi bir diğer yarışmacıya, merkez hakemi ile diğer hakemlere, yarışma direktörüne, organizasyonda görev alan ve organizasyon komitesinin yetkilendirdiği her hangi bir görevliye sözel ya da fiziksel sataşmada bulunması, yarışmanın gidişatını veya sonucunu değiştirecek uygun olmayan tekliflerde bulunması durumunda o yarışmacının yarıştığı takım yarışmadan diskalifiye edilir. Bu maddeden diskalifiye olan takım ve yarışmacıları ASOF tarafından düzenlenecek hiçbir yarışmaya katılamaz.

DİĞER HUSUSLAR

Her takım ve yarışmacısı 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yönetmeliği, yarışmanın yapılacağı tarihlerde yürürlükte bulunan Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ ile ASOF tarafından belirlenmiş, burada açıkça belirtilmiş kurallara uyacağını yarışmaya katıldığı andan itibaren kabul etmiş sayılır. Yarışma öncesinde tüm yarışmacılara yarışma sözleşmesi imzalatılacak olup yarışma sözleşmesini imzalamayan yarışmacılar yarışmaya katılamazlar. Yarışacak takımlara yarışma esnasındaki güncel pandemi kuralları yazılı olarak bildirilecek ve bu kurallara uymayan takımlar diskalifiye edilecektir.

ASOF ’un bu yarışma için belirtilen tüm kurallarda ve ödüllerde değişiklik yapma hakkı vardır ve saklıdır.

Sektörlerin uzağında, takımları rahatsız etmeden misafirlerin ve yarışmacıların birbirleriyle tanışmaları ve kaynaşmaları için oluşturulacak alanda kayıt masasının yanı sıra gıda malzemelerinin korunması için buzdolabı mevcut olacak ayrıca çay, su ve benzeri ihtiyaçlar karşılanabilecektir. Bu alanda ASOF tarafından sürekli olarak görevli bulundurulacaktır. Sektörlerine yerleşen takımlar gerek sektörlerindeki olası çöpleri gerekse su yüzeyindeki çöpleri temizlemek ve görüntü kirliliği yaratacak her türlü çöp vb. malzemeyi toplayarak ortadan kaldırmak ile mükelleftir. Yarışma sonunda tüm takımlar çöplerini toplayarak yol kenarında bulunan çöp bidonlarına bırakmak zorundadır. Yarışma anı ve sonrasında sektörlerinde görüntü kirliliği yaratacak her türlü çöp vb. malzemeyi ortadan kaldırmayan takımlar uyarılacak devamı halinde diskalifiye edilecektir.

GÖREVLİLER, HAKEMLER ve TELİF HAKLARI

Yarışma, ASOF Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmiş Yarışma Direktörü idaresinde olacaktır. ASOF tarafından görevlendirilmiş kişiler organizasyonun düzenli yürütülmesi için takımların ve hakemlerin ihtiyaçları ile ilgilenen kişilerdir. Görevlerini layıkıyla yerine getirebilmeleri için Yarışma Direktörü ile Merkez Hakemi uygun gördüğü hallerde görevli sayısında, yetkilerinde ve yerlerinde değişiklik yapabilir

Yarışma Direktörü: İdare merkezinde bulunacaktır. Organizasyonun tamamından, hakemlerinin çalışmalarından ve organize edilmesinden sorumludur. Merkez Hakem tarafından kendisine ulaştırılan bilgilerin kayıt altına alınıp, tüm yarışmacı takımlara gün içinde en az 1 defa bilgi verilmesinden, yazılı ve görsel basınla paylaşılacak ya da yarışma sonunda ilan edilecek yarışma istatistiklerinin hazırlanmasından sorumludur.

Merkez Hakemi: İdare merkezinde bulunacaktır. Yarışma süresince sabah 08.00 ve akşam 24.00’de tüm sektörleri kontrol edecektir. Bunun dışında balık tutan takımın, sektör hakemlerinin veya müşahit yarışmacının bildirmesi üzerine ilgili sektöre gidecektir. Yanında tartım torbası, video ve fotoğraf kaydedici cihaz, metre ve elektronik terazi olacaktır. Yakalanan balık önce yarışmacıya ait ıslak mat üzerine yatırılarak boyu ölçülecek, daha sonra ıslatılmış tartım torbası ile tartılacak ve en son boş tartım torbasının darası alınarak balığın kilosundan düşülecek, tüm bu bilgiler tutanaklara imza karşılığı kaydedilecektir. İmzalı tutanağın bir kopyası kendisinde kalmak kaydı ile bir kopyasını takım kaptanına, bir kopyasını da yarışma direktörüne vermekle sorumludurlar.

Sektör Hakemleri: Yarışmanın düzenli yürütülebilmesi için sorumlu oldukları sektörlerin arkasında ki uygun alanda bulunacaklardır. Balık yakalandığında balığı yakalayan sektörü Merkez Hakeme bildirmekle görevlidirler. Video ve fotoğraf kaydedici cihazları olacak, Merkez Hakem ya da görevlendirdiği kişilerce balığın ölçüm ve tartımı yapılırken fotoğraf ve video çekimini yapacaklardır.

Yarışmanın tüm yazılı ve görsel hakkı ile gelir getirici çalışmaları, raporları ASOF ’a aittir. Yapılan TV. Çekimlerinden, fotoğraflardan, raporlardan, makalelerden ve kitaplardan yarışmacılar, dernekler ve üçüncü kişiler hiçbir telif hakkı talep edemezler. Bu yarışmaya katılan herkes istendiğinde elindeki video, resim ve yazılı belgelerin birer kopyasını ASOF ’a vermeyi kabul etmiş sayılır.

YARIŞMA İKİ KATEGORİDE YAPILACAKTIR

Kategori ( EN BÜYÜK BALIK ) : En ağır balığı yakalamak için yarışılacak olup değerlendirme tek bir balık üzerinden yapılacak ve en ağır balığı yakalayan takıma ödül verilecektir.

Kategori ( EN ÇOK BALIK ) : Takımların yakaladıkları değerlendirmeye giren tüm balıkların toplam ağırlığı üzerinden yapılacak ve ilk 3’e giren takımlara ödül verilecektir.

DEĞERLENDİRME

1.Kategori ( EN BÜYÜK BALIK ) : Değerlendirme sırasında ağırlık belirleyici olacağından aynı ağırlıkta balık tutulması halinde balıkların boyları belirleyici olacaktır. Eşitliğin devamı halinde ise kadın yarışmacısı bulunan takım, eğer kadın yarışmacı yok ise de, yaş ortalaması en genç olan takıma öncelik verilecektir.

2.Kategori ( EN ÇOK BALIK ) : Değerlendirme sırasında yakalanan balıkların toplam ağırlığı belirleyici olacağından yakalanan balıkların toplam ağırlığının aynı olması halinde, adet belirleyici olacaktır. Eşitliğin devamı halinde ise kadın yarışmacısı bulunan takım, eğer kadın yarışmacı yok ise de, yaş ortalaması en genç olan takıma öncelik verilecektir.

Yarışacak takımlar yakaladıkları tüm balıklar ile aynı anda her iki kategoride de dereceye girebilir.

ÖDÜLLER

Kategori: Değerlendirme sonucu Birinci olan takımdaki yarışmacılara, toplam bağış bedelinin %10’u eşit şekilde bölüştürülerek verilirken, takımın her bir yarışmacısına ASOF tarafından yaptırılmış özel kupa, madalya ile birlikte sponsorlar tarafından sağlanan çeşitli malzemeler ve alışveriş çekleri hediye olarak verilecektir.

Kategori: Değerlendirme sonucu Birinci olan takımdaki yarışmacılara, toplam bağış bedelinin %20’si eşit şekilde bölüştürülerek verilirken, İkinci olan takımın yarışmacılarına, toplam bağış bedelinin %12’si eşit şekilde bölüştürülecek, Üçüncü olan takımın yarışmacılarına, toplam bağış bedelinin %6’sı eşit şekilde bölüştürülerek verilecektir.

Ayrıca, Birinci, İkinci ve Üçüncü olan takımların her bir yarışmacısına, ASOF tarafından yaptırılmış özel kupa, madalya ile birlikte sponsorlar tarafından sağlanan çeşitli malzemeler ve alışveriş çekleri hediye olarak verilecektir.

Yarışmaya katılan takımların ödül töreni esnasında hazır bulunan her bir sporcusuna ASOF özel hediye paketi verilecektir.

KURA ÇEKİMİ

Yarışmanın kura çekimi 5 Ekim 2020 Pazartesi günü 10.00’da başlayacak ve aşağıda açıklandığı gibi Sıra Belirleme Kurası ve Sektör Belirleme Kurası olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. Her takım kura çekimine kendisi katılmak zorunda olup başka bir takıma vekâlet ve yetki veremezler.

Sıra Belirleme Kurası (10.00 – 10.10)

5 Ekim 2020 Pazartesi günü 10.00’de yarışma alanında hazır bulunan takımlar, takımın sektör belirleme kurasına hangi sırada katılacağını belirlemek üzere kuralarını saat 10.10’a kadar çekerler.

Sektör Belirleme Kurası (10.10 – 10.20)

Sıra Belirleme Kurasına katılmış ve kurasını çekmiş takım, Sektör Belirleme Kurasını çekmek için 10.10’dan itibaren sıranın kendisine gelmesini bekler, sırası gelince kurasını çeker ve hangi sektörde yarışacağını belirler. Sıra belirleme kurasına katılamayan takımlar yarışma alanına geliş sıralarına göre doğrudan sektör belirleme kurasını çekerler ve sıra belirleme kurasını daha önce çekmiş takımların, sektör belirleme kura çekim işleri bitmeden buradaki kuraya katılamazlar.

PROGRAM

5 Ekim 2020 / Pazartesi

5 Ekim 2020 Pazartesi günü 10.00’da yarışma alanında kura çekimi yapılacaktır. Sektör kuralarını çeken takımlar kamplarını kurmak üzere sektörlerine gideceklerdir.

Yarışma 5 Ekim 2020 Pazartesi günü 13.00’de Yarışma Direktörünün işareti ile başlayacaktır.

6-7-8-9 Ekim 2020 / Salı – Çarşamba – Perşembe – Cuma

Organizasyon alanına gelen misafirlerin, takımların sektörlerine girmeleri kesinlikle yasaktır. Yarışma alanına ulaşım, kamp ve yemek ihtiyaçlarını takımlar kendileri karşılayacak olup ekmek ve su gibi ihtiyaçları ASOF tarafından karşılanacaktır. Ayrıca etkinlik alanında bozulabilecek gıdalar için soğutucu olacaktır.

10 Ekim 2020 / Cumartesi

Yarışmanın sona ereceği zaman olan saat 10.00′ dan sonra yarışma boyunca tutulan balıkların raporları masa hakemleri tarafından incelenerek dereceye giren takımlar ile yakaladıkları balıkların ağırlıkları, boyları ve adetleri ilan edildiği gibi verilecek ödüllerin hazırlığı yapılacaktır.

Günün sonunda yapılacak ödül töreni mümkün olduğunca hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek ve yarışmada başarılı olarak dereceye giren takımlara hak ettikleri ödüller verilirken, günün ölümsüzleştirilmesi adına da fotoğraflar ve videolar çekilecektir.

ASOF tarafından düzenlenen bu yarışma, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’ nün 13.08.2020 Tarih, E-67852565-140.06-2263286Sayılı izni ile gerçekleşmekte olup, yarışma için belirlenen alanda Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ hükümleri gereği yarışma süresince yarışmacılar dışındakilerin avcılık yapması yasaktır.

Bu yarışmanın hazırlıkları esnasında desteklerini bizlerden esirgemeyen ilgili tüm kurum, kuruluş ve kişiler ile doğa aşığı amatör ve sportif olta balıkçısı dostlarımıza teşekkürü borç biliriz.

Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu

ASOF Yönetim Kurulu

İrtibat:

İbrahim YILDIZ 0530 200 82 33

M.Metin GÖKTEKİN 0542 407 61 20

ASOF 0533 129 71 91

bilgi@asofed.org.tr

asof.yonetim@gmail.com

Bu Sayfayı Paylaşın