ACT 2014 ŞARTNAME

ASOF TÜRKİYE 2014 SPORTİF SAZAN BALIĞI YAKALAMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Tarih: 11-12-13-14 Eylül 2014
Yer: Gölköy Barajı / Bolu
Yarışma Günü, Kura Çekimi Başlama Saati: 11 Eylül 2014 / Perşembe / 08.00
Yarışma Başlama Günü ve Saati: 11 Eylül 2014 / Perşembe / 09.30
Yarışma Bitiş Günü ve Saati: 14 Eylül 2014 / Pazar / 12.00

YARIŞMANIN AMACI
Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) tarafından Bolu – Gölköy Barajı’nda düzenlenecek olan “ASOF 2014 Türkiye Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması” nın amacı sportif olta balıkçılığını tanıtarak, sevdirmek ve gelişmesine katkı verip olta ile balık avlanmayı özendirmektir. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 3/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ kuralları çerçevesinde yapılacak olan bu yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecektir. ASOF ’un bu yarışma için belirtilen tüm kurallarda ve ödüllerde değişiklik yapma hakkı vardır ve saklıdır.

YARIŞMA BİLGİLERİ
ASOF tarafından düzenlenen bu yarışmaya katılım davetiye usulü olacaktır. Davetlilerin belirlenmesi yönteminde ASOF’a üye olan derneklerin verdikleri referanslar dikkate alınacaktır. Organizasyon Komitesi tarafından belirlenen takım sayısı 35 asıl ve 3 yedek takım olmak üzere toplam 38 takımdır. Yarışmaya davet edilen ve katılmak isteyen takımların ASOF’ a yapacağı bağışlar için banka bilgisi aşağıdadır.

BANKA HESABI
Hesap Adı: Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu
Banka: Türkiye İş Bankası / Ankara / Necatibey Şubesi
IBAN: TR87 0006 4000 0014 2221 0170 93
Hesap Numarası: 4222 – 1017093

YARIŞMA KURALLARI
Bu yarışmada, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yönetmeliği ve 3/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ ile ASOF tarafından aşağıda belirtilen kurallara uyulacaktır.

1. Yarışma tek bir tür için yapılacak olup bu tür sazan balığıdır. Diğer türleri (iç sularda ekolojik açıdan zararlı balıklar hariç) yakalayan takımlar, yakaladıkları balıkları suya iade etmezlerse diskalifiye edilecektir. İç sularda ekolojik açıdan zararlı balıkların yakalanması halinde, bu balıklar suya iade edilmeyecek, sektör hakemleri tarafından cinsleri ve adetleri yazılı olarak tespit edildikten sonra imha edilecek ve ASOF tarafından Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’ne rapor halinde bilgilendirme yapılacaktır.

2. Yakalanan balığının hakemler tarafından kayıtlara alınması ve değerlendirmeye girebilmesi için, 40 cm üzerinde olması gerekir. Bu limitin altında olan balıklar değerlendirmeye alınmayacağı gibi hemen suya iade edilmemeleri durumunda da, iadeyi gerçekleştirmeyen takım diskalifiye edilir.

3. Yarışmaya katılan takımların, sektörlerinde ateş yakması (mangal hariç), suya far ve her çeşit ışık tutması, diğer takımlara rahatsızlık verecek şekilde yüksek sesle konuşması ve müzik dinlenmesi yasaktır. Yarışmacı takımlar araçlarını suya paralel ( yan ) park edecektir. Takımlar için araç park yeri sektörün arkasında kalan bölgedir. Bu kurallara uymayan takımlara önce sarı kart gösterilecek, ihlalin – ihlallerin devamı halinde kırmızı kart gösterilerek diskalifiye edileceklerdir.

4. Yakalanan balığın ve takımın fotoğraf ve video çekimi sektörden sorumlu hakemler ve düzenleme komitesi tarafından görevlendirilen kişilerce yapılacak olsa da, her takım kendi çekimini yapmakta serbesttir. Yakalanan tüm balıklar (iç sularda ekolojik açıdan zararlı balıklar hariç) suya iade edileceğinden görsel çekimler hızlı bir şekilde ve balığa zarar vermeden yapılmalıdır. Suya iade edilecek balıklarda yaşam belirtisi olumsuzsa ve buna da yarışmacı takım sebep olduysa o balık yarışma dışı bırakılacaktır. Bu durumun birden fazla tekrarı halinde takım diskalifiye edilecektir.

5. Takımların yarışması için ayrılan, suya 10 metre cepheli ve iki sektör arası 40 metre olan alanda yarışmacıların, hakemlerin ve organizasyonu kayda almakla görevli kameraman ve fotoğrafçının dışında kimse bulunamaz.

6. Balık yakalamak, sudan çıkartmak ve oltaların atılıp çekilmesi suya 10 metrelik cephesi olan sektörlerden yapılacaktır. Yemleme ve olta bırakma / olta atma mesafesi 250 metre ile sınırlı olup, 10 metre cepheli sektörlerin 270 metre açığında takımların yemleme ve olta bırakma / olta atma mesafesi ile hizalarını gösterir birer şamandıra olacaktır.

7. Yarışmacılar yakaladığı balığı kepçelemek ve ölçümü yapılan balığı suya iade etmek için suya girebilirler. Balığın kıyıya çıkartılması esnasında oltayı çeken yarışmacının takıma ayrılan 10 metrelik sektörün dışına çıkmaması, balığı kepçeleyen yarışmacının da takıma ayrılan 10 metrelik sektör ile sektörün sağında ve solunda bulunan 40’ ar metrelik alanı (toplam 90 metre) kullanarak yan tarafındaki takımlara ayrılan 10 metrelik sektör alanına girmemesi gerekmektedir. Yakalanan balık kıyıya çıkartılırken diğer takımların kullandığı malzemelere takılması, karışması kural ihlali sayıldığından yakalanan balık değerlendirmeye alınmaz. Bu durum sırasında gelişebilecek zararlardan ve diğer takımların malzemelerine verilen maddi hasarlardan ASOF sorumlu değildir.

8. Takımlar, biri takım kaptanı olmak üzere 2 ya da 3 yarışmacıdan oluşur. Takımların yarışmaya başlayabilmesi ve devam edebilmesi için kuralarını çekmiş ve en az iki yarışmacısı ile sektöründe hazır olması gerekir.

9. Takımlar zorunlu sebeplerle sektör hakemlerine bilgi vererek yarışmayı bırakıp sektörlerinden ayrılırlarsa o ana kadar tuttukları balıklar ile değerlendirmeye alınırlar ve tekrar yarışmaya devam edemezler. Hakemlerin bilgisi ve izni olmadan sektörlerini terk ederek yarışmayı bırakan takımların yakaladıkları balıklar değerlendirmeye alınmaz ve o takım diskalifiye edilir. Takım üyeleri sadece mecburi ihtiyaçlarını karşılamak için, hakemlerin bilgisi dâhilinde ve en az bir yarışmacının sektörde kalması şartı ile sektörlerini terk edebilirler.

10. Her takım, en fazla 4 set olta (4 adet makine ve 4 adet kamış) ile avlanabilir ve bu setler için istediği kadar yedek malzeme (kamış, makine, misina, iğne, kurşun ve diğer malzemeler ) bulundurabilir. Yemleme roketi ve marker için kullanılacak makine – kamış setleri 4’lü set tanımının dışında tutulmaktadır. Her takım kendi kullanacağı kepçe ve sazan matını da yanında bulundurmak zorundadır.

11. Bu yarışmada 1 iğneli dip olta takımı kullanılmasına ve yeminde iğne dışında kalacak şekilde saçlı montaj olmasına müsaade edilecek olup diğer düzeneklerin kullanılması yasaktır. Yarışmacıların malzemeleri, yemleri ve oltaları yarışma süresince (oltalar su içinde olsa dahi) hakemler tarafından denetlenebilir. Canlı veya ölü yem ya da boncuk ve benzeri sert malzemelerin kullanımı yasak olup, takımlar yarışma boyunca 20 kg’dan fazla yem kullanamazlar. Bu maddeye uymayan takımlar sarı kartla ikaz edilmeksizin direk diskalifiye edilecektir.

12. Takımlarda sabit kurşun değil, balık yakalandığında eğer takım kopar ise balığın kendisini kurşundan kurtarabileceği düzenekler kullanılmak zorundadır. (Safety lead clip vb, in-line kurulumlar vb.)

13. Çıplak kurşun değil, kopup suda kaldığında çözünmeyecek bir malzeme ile kaplı kurşun kullanılmalıdır.

14. Kıyıdan atış yapacak takımların atış sırasında kopmayı önleyen shock leader ( anti-shock atış misinası ) kullanması zorunludur.

15. Yemleme yapmak için, elektrik motorlu ya da kürekli şişme bot, uzaktan kumandalı yemleme botu, sapan, roket, fırlatma çubuğu ve suda eriyen yem torbaları gibi araçlar kullanılabilir. Elektrik motorlu ya da kürekli şişme bot ve uzaktan kumandalı yemleme botları ile olta bırakmak serbest olup gün batımı ile doğumu arasındaki süre içinde hiçbir şekilde şişme bot ve yemleme botları kullanılamaz. Yemleme, gün doğumu ile batımı arasındaki zaman diliminde ve başhakemin duyurusu ile yapılır. Gün batımından gün doğumuna kadar geçen süre içinde hiçbir şekilde yemleme yapılamaz. Bu zaman dilimi kuralının dışına çıkılması, sarı kart ile ikaz edilmeksizin diskalifiye nedenidir.

16. Kıyıdan olta atacak ve yemleme yapacak takımlar kendilerine ayrılan 10 metrelik sektör içerisinden gerekirse suya girerek kıyıya dik atış yapmak zorundadırlar.

17. Yemleme yapmak ve olta bırakmak için suya açılan şişme botta, en fazla iki yarışmacıya izin verilir. Şişme botlar standartlara uygun olmalıdır. Bu uygunluk yarışmacıların kendi sorumluluğundadır. Gerekli görüldüğü durumlarda hakemler yarışmacıların uygunsuz şişme botlar ile suya açılmasına izin vermeyebilir. Botların taşıma kapasitesine uyulmalıdır.

18. Şişme botla yemleme yapacak ve olta bırakacak yarışmacıların kendi ağırlıklarına uygun can yeleği giymesi ve acil durumlar için düdük bulundurması zorunlu olup kasık çizmesi ve boy çizmesi giyerek şişme bot ile suya açılmak yasaktır. Her yarışmacı ve takım kendi can güvenliğinden sorumludur. Can yeleği olmadan şişme bot ile suya açılmak diskalifiye nedenidir. Başhakem ve sektör hakemlerinin uygun görmediği hallerde, aşırı yağmurlu ve rüzgârlı durumlarda şişme botla ve uzaktan kumandalı yemleme botları ile yemleme yapılamaz olta bırakılamaz.

19. Oltaya yakalandıktan sonra su içerisindeki herhangi bir cisme takılan balık, gün doğumundan gün batımına kadar ki süre içerisinde, sektör hakemlerinden izin alınarak şişme botla suya girilerek kepçelenebilir. Yakalanan bu balık değerlendirmeye tabi tutulur.

20. Yarışma bitimi olan saat 12.00 den önce oltaya gelen balık yarışma bitiminde halen kepçelenemediyse, mücadele halinde olan takım ya da takımlara yarışma bitiminden itibaren 30 dakika ek süre verilir. Bu süre kesinlikle uzatılmaz. Yarışma bitiminden itibaren 30 dakika içinde balık kepçelenmelidir. Bu süre dışında kepçelenen balık değerlendirmeye alınmaz.

DİĞER HUSUSLAR
Her takım ve yarışmacısı 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yönetmeliği ve 3/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ ile ASOF tarafından belirlenmiş ve burada açıkça belirtilmiş kurallara uyacağını, yarışmaya katıldığı andan itibaren kabul etmiş sayılır.

Sektörlerin uzağında, takımları rahatsız etmeden misafirlerin ve yarışmacıların birbirleriyle tanışmaları ve kaynaşmaları için oluşturulacak alanda kayıt masasının yanı sıra gıda malzemelerinin korunması için buzdolabı mevcut olacak ayrıca çay, su ve benzeri ihtiyaçlar karşılanabilecektir. Bu alanda ASOF tarafından sürekli olarak görevli bulundurulacaktır.

GÖREVLİLER, HAKEMLER ve TELİF HAKLARI
1. Yarışma ASOF tarafından görevlendirilmiş düzenleme komitesi, başhakem, sektör hakemleri, masa hakemlerinin idaresinde olacaktır. ASOF tarafından görevlendirilmiş kişiler organizasyonun düzenli yürütülmesi için takımların ve hakemlerin ihtiyaçları ile ilgilenen kişilerdir. Görevlerini layıkıyla yerine getirebilmeleri için düzenleme komitesi uygun gördüğü hallerde görevli sayısında, yetkilerinde ve yerlerinde değişiklik yapabilir.

2. Düzenleme Komitesi organizasyonun tamamından sorumludur. Başhakem, sektör hakemleri ve masa hakemlerinin çalışmalarından ve tüm hakem heyetinin organize edilmesinden, sektör hakemleri görevli olduğu sektörlerden, masa hakemleri ise kendilerine ulaşan bilgilerin kayıt altına alınıp yarışmacı takımlar, görsel ve yazılı basın ile paylaşılmasından ve yarışma sonunda ilan edilmesinden sorumludurlar.

3. Sektör hakemleri 2 kişiden oluşur. Kamp alanları ve çadırları sorumlu oldukları sektörlerin arkasında ki uygun alandadır. Sektör hakemlerinde sazan matı, video ve fotoğraf kaydedici cihaz, metre ve elektronik terazi olacaktır. Yakalanan balık önce yarışmacıya ait ıslak mat üzerine yatırılarak boyu ölçülecek, daha sonra hakem heyetindeki ıslatılmış mat ile tartılacak ve en son boş matın darası alınarak balığın kilosundan düşülecek, tüm bu bilgiler tutanaklara imza karşılığı kaydedilecektir. İmzalı tutanağın bir kopyası takım kaptanına, bir kopyası masa hakemlerine verilirken diğer kopyası sektör hakemlerinde kalacaktır.

4. Masa hakemleri, sektörlerden sorumlu hakemler aracılığıyla yakalanan balıklar hakkında tüm yarışmacılara gün içinde 2 defa bilgi vermek zorundadırlar.

5. Yarışmanın tüm yazılı ve görsel hakkı ile gelir getirici çalışmaları, raporları ASOF’a aittir. Yapılan TV çekimlerinden, fotoğraflardan, raporlardan, makalelerden ve kitaplardan yarışmacılar, dernekler ve üçüncü kişiler hiçbir telif hakkı talep edemezler. Bu yarışmaya katılan herkes istendiğinde elindeki video, resim ve yazılı belgelerin birer kopyasını ASOF’a vermeyi kabul etmiş sayılır. ASOF üyesi derneklere verilen belgeler ASOF’a verilmiş sayılmaz.

YARIŞMA İKİ KATEGORİDE YAPILACAKTIR
1. Kategori: En ağır balığı yakalamak için yarışılacak olup değerlendirme tek bir balık üzerinden yapılacak ve en ağır balığı yakalayan takıma ödül verilecektir.
2. Kategori: Takımların yakaladıkları değerlendirmeye giren tüm balıkların toplam ağırlığı üzerinden yapılacak ve ilk 3’e giren takımlara ödül verilecektir.

DEĞERLENDİRME
1. Kategori: Değerlendirme sırasında ağırlık belirleyici olacağından aynı ağırlıkta balık tutulması halinde balıkların boyları belirleyici olacaktır. Eşitliğin devamı halinde ise kadın yarışmacısı bulunan takım, eğer kadın yarışmacı yok ise de, yaş ortalaması en genç olan takıma öncelik verilecektir.
2. Kategori: Değerlendirme sırasında yakalanan balıkların toplam ağırlığı belirleyici olacağından yakalanan balıkların toplam ağırlığının aynı olması halinde adet belirleyici olacaktır. Eşitliğin devamı halinde ise kadın yarışmacısı bulunan takım, eğer kadın yarışmacı yok ise de, yaş ortalaması en genç olan takıma öncelik verilecektir.
Yarışacak takımlar yakaladıkları tüm balıklar ile aynı anda her iki kategoride de dereceye girebilir.

ÖDÜLLER
1. Kategori: Değerlendirme sonucu 1.’inci olan takıma 2.000-TL (ikibintürklirası) para ödülü ve takımın her bir yarışmacısına, ASOF tarafından yaptırılmış özel kupa ile birlikte sponsorlar tarafından sağlanan çeşitli malzemeler hediye olarak verilecektir.
2. Kategori: Değerlendirme sonucu dereceye giren 1.’inci takıma 2.000-TL (ikibintürklirası), 2.’inci takıma 1.000-TL (bintürklirası) ve 3.’üncü takıma 750-TL (yediyüzellitürklirası) para ödülü verilecektir. Ayrıca, 1’inci, 2’inci ve 3’üncü olan takımların her bir yarışmacısına, ASOF tarafından yaptırılmış özel kupa ile birlikte sponsorlar tarafından sağlanan çeşitli malzemeler hediye olarak verilecektir.

KURA ÇEKİMİ
11 Eylül 2014 Perşembe günü saat 09.30’da başlayacak olan bu yarışmanın kura çekimi aynı gün sabah 08.00’de başlayacak ve aşağıda açıklandığı gibi Sıra Belirleme Kurası ve Sektör Belirleme Kurası olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. Her takım kura çekimine kendisi katılmak zorunda olup başka bir takıma vekâlet ve yetki veremezler.

Sıra Belirleme Kurası (08.00 – 08.15)
11 Eylül 2014 Perşembe günü saat 08.00’de yarışma alanında hazır bulunan takımlar, takımın sektör belirleme kurasına hangi sırada katılacağını belirlemek üzere kuralarını saat 08.15’e kadar çekerler.
Sektör Belirleme Kurası (08.15 – 08.30)
Sıra Belirleme Kurası’na katılmış ve kurasını çekmiş takım, Sektör Belirleme Kurasını çekmek için 08.15’den itibaren sıranın kendisine gelmesini bekler, sırası gelince kurasını çeker ve hangi sektörde yarışacağını belirler. Sıra Belirleme Kurasına katıl(a)mayan takımlar yarışma alanına geliş sıralarına göre doğrudan Sektör Belirleme Kurasını çekerler ve sıra belirleme kurasını daha önce çekmiş takımların, sektör belirleme kura çekim işleri bitmeden buradaki kuraya katılamazlar.

PROGRAM
11-12-13 Eylül 2014 / Perşembe – Cuma – Cumartesi
Organizasyona gelen misafirlerin organizasyon komitesi, hakemler ve yarışmacılarla sohbet edebilecekleri bir alan oluşturulacak. Bu alanda ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri su, çay, tuvalet ve büfe mevcuttur. Organizasyon alanına gelen misafirlerin takımların sektörlerine girmeleri kesinlikle yasaktır. Yarışma alanına ulaşım, kamp ihtiyaçları ve yemek ihtiyaçlarını takımlar ile misafirler kendileri karşılayacak olup günlük ekmek ve su gibi ihtiyaçları ASOF tarafından karşılanacak, etkinlik alanında bozulabilecek gıdalar için soğutucu olacaktır.
14 Eylül 2014 / Pazar
Yarışmanın sona ereceği zaman olan saat 12.00′ den sonra yarışma boyunca tutulan balıkların raporları masa hakemleri tarafından incelenerek dereceye giren takımlar ile yakaladıkları balıkların ağırlıkları, boyları ve adetleri ilan edildiği gibi verilecek ödüllerin hazırlığı yapılacaktır.
Yarışmaya katılan her takım kendi sektörlerindeki atıklarını belirlenen bölgeye poşetleyerek bırakacaktır.
Günün sonunda yapılacak ödül töreni ile yarışmada başarılı olarak dereceye giren takımlara hak ettikleri ödüller verilirken, günün ölümsüzleştirilmesi adına da fotoğraflar ve videolar çekilecektir.

Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu

Bu Sayfayı Paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir